Vi stödjer dig på vägen till rätt jobb!

Radix Kompetens är en professionell samhällsentreprenör av Vuxenutbildning och Arbetsmarknadstjänster. Vi möter arbetslivets behov.

Vill du vara på väg till jobbet inom 90 dagar?

Radix Kompetens erbjuder, på uppdrag av arbetsförmedlingen, tjänsten Stöd och matchning.

Tjänsten är till för dig som snabbt vill vara på väg till jobbet.

 

Anmäl ditt intresse för tjänsten här   Läs mer om tjänsten

Våra tjänster & utbildningar

Stöd och matchning

Tjänsten är till för dig som är arbetssökande och som snabbt vill få hjälp med att hitta ett jobb, utbildning eller praktik. Vi anpassar tjänsten efter just dina unika förutsättningar.

Läs mer om tjänsten
Anmäl ditt intresse

Starta Eget utbildning

Utbildning för Dig som har funderingar på att bli egen företagare.
Starta eget utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att kunna starta eget företag, oberoende av bransch.

Läs mer om tjänsten

Svenska för invandrare (sfi)

Utbildningen vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål. Genom sfi får du grundläggande kunskaper i att läsa och skriva på svenska samt kunskaper om det svenska samhället.

Läs mer om tjänsten

Introduktion till arbete

Tjänsten är till för dig som behöver stöd för att komma ut i arbetslivet. Du kanske har varit frånvarande en längre tid från arbetslivet eller är i en omställningsfas och behöver arbetsträna eller en ny yrkesinriktning.

Läs mer om tjänsten

Följ oss på facebook

På väg till jobbet

Här nere kan du enkelt se vilket av våra kontor som ligger närmast dig.

VÅRA KONTOR