Företag och Privatpersoner

Utbildning med Radix Kompetens, Diplomutbildningar

För dig som vill utvecklas i din nuvarande yrkesroll eller för dig som saknar behörighet och vill studera på distans eller via ett flexibelt upplägg eller vill byta yrkesinriktning.
En diplomutbildning är en utbildning som omfattar minst 90 timmar och här ingår kunskapskontroller i form av tentamen och projektarbeten. En diplomutbildning är till för alla oavsett förkunskaper men Radix Kompetens har rekommendationer för vad du som elev bör kunna för att du ska kunna tillgodose dig en diplomutbildning på bästa sätt. En diplomutbildning med Radix Kompetens kan vara både teoretisk och praktisk med fokus på att erhålla kunskaper inom ett yrke

Ekonomi för icke ekonomer

I denna utbildning tittar vi på grundläggande ekonomiska begrepp och fokuserar på praktisk användning för dig som arbetar som säljare, säljchef, styrgruppsdeltagare, avdelningschef eller annan position. Vi tittar på nyckeltal och hur en budget är uppbyggd. Allt för att du skall känna dig tryggare i ditt arbete.

Office / Outlook

Med Microsoft Office följer många verktyg. Verktyg som kan förenkla din vardag, om du vet hur de skall användas. I denna utbildning så tittar vi på viss grundläggande funktionalitet men även på mer avancerade funktioner som kan förenkla ditt och din organisations arbete.

Avtalsrätt

Denna kurs ger dig en insikt i de delar som styr din vardag. Arbetar du med konsumenter eller företag så är det viktigt att du tillämpar rätt regelverk och vet dina rättigheter. Vi går igenom de lagar som påverkar dina avtal, register och dina kunders rättigheter.

Försäljning

Försäljning är ett begrepp som skrämmer en del människor. Försäljning handlar egentligen bara om kommunikation. I denna kurs avdramatiserar vi begreppet. Oavsett position så kan man bli mer säljande och en säljande organisation arbetar lättare mot gemensamma mål.  Om alla arbetar mot gemensamma mål så når vi framgång.

Projektledning

Mer och mer utförs i projektform. Att arbeta med projekt är ett sätt att använda sina resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Ändå så är det många projekt som inte blir färdiga och den förväntade effekten uteblir. Anledningen att många projekt missar målet går vi igenom i denna utbildning, tillsammans med mycket annat. Att lära sig Projektledning är ett sätt att säkerställa att resurserna inte kastas bort och att vi når projektets mål och syfte.

Juridisk Grund

Erbjuds som både plats och distansutbildning.
Kursen ger en översiktlig kunskap inom personrätt, familjerätt, allmän förmögenhetsrätt, successionsordning och associationsrätt.

Juridik Fastighet

Inom fastighetsrätt får den du kunskaper om: fastighetsrätt, fast egendom och fastighetstillbehör, fastighetsindelning och fastighetsregistrering, äganderätt till jord och byggnader, överlåtelse av fast egendom, lagfart, panträtt, nyttjanderätt, servitut, bostadsrätt, exekution i fast egendom.  Dessa kurser liknar juridik grund i upplägg men skiljer sig såtillvida att grundläggande genomgång av rättssystemet ej blir relevant.

Juridik Entreprenad

Här får du kunskaper om branschformulerande standardavtal. För att kunna tillgodogöra dig kunskaperna behövs grundläggande förkunskaper i bl. a avtalsrätt, köprätt, skadeståndsrätt och offentlig upphandling. Kurserna baseras kring förståelse av olika entreprenadformer och de avtal som kan tillämpas för respektive form. Därefter sker en noggrann studie av de olika avtalen. Du får därefter skapa ett ”case” kring olika former av entreprenad där dina studiekamrater får till uppgift att identifiera tillämpligt avtal samt hur olika tvister och problem kan lösas med juridisk argumentation

Ledarskapets grunder

Riktar sig både till dig som funderar på att ta en ledande roll och till dig som redan har en ledande roll.
Innehåll:
Ledning – vad är det?
Här går vi igenom grunder inom ledarskap.
– Definition av ledarskap
-Olika nivåer av ledarskap (utvecklingstrappa från potentiellt till mästerligt ledarskap)
– Ledarrollen i företagets struktur, svårigheter, möjligheter
– Makt – ett relationsbegrepp
Att förstå sig själv för att kunna leda andra Som ledare är ditt viktigaste verktyg du själv. För att framgångsrikt kunna leda andra måste du känna dig själv och vara medveten om dina styrkor och svagheter.
– Hur lär jag känna mig själv?
– Självskattning (styrkor/svagheter/motivation)
– Personlig handlingsplan

Föreläsningar i Prestationspsykologi

Dessa föreläsningar riktar sig till alla som vill kunna prestera på hög nivå och må bra samtidigt. Här finns stor nytta för företag som genom innehållet kan optimera de anställdas motivation, koncentration och samarbetsförmåga.
-Hur skapar man en fungerande målsättningsplan?
-Hur motiverar man anställda till utveckling och framgång?
-Vilka metoder av kommunikation/feedback används inom världens mest framgångsrika företag?

Kortare kurser och utbildningar för dig som behöver kompetensutveckling. Studera när och var du vill!
Andra utbildningar och kurser med kortare studietid för dig som behöver kompetensutveckling. Kurserna varierar i längd och omfattning och ger dig kunskaper och teori som kan appliceras direkt i din egen arbetslivssituation. Kurserna omfattar handledning, diskussioner, dialog, seminarier och föreläsare.

Projektledning 2 dgr

Med fokus på processer; kommunikation, samarbete osv snarare än projektledningsverktyg, kalkyler mm.

Kommunikation 2 dgr

– Muntlig framställning; verktyg, tips och trix för att göra intressanta presentationer.
– Skriftlig framställning; att skriva tydligt, enkelt, läsligt och begripligt
– Retorik och kommunikationsteori; grundläggande kunskaper kring kommunikation.
– Samtalsmetoder, förhållningssätt; olika typer av samtal för att möta och förhålla mig till människor jag möter.

Kris- och Konflikhantering 2 dgr

Förändringsprocesser, kris- och konflikthantering

Starta Eget Utbildning

Starta eget utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att kunna starta ett eget företag, oberoende av bransch.
Oavsett dina tidigare erfarenheter av att driva eget företag får du här kunskap och verktyg för ditt framtida företagande.
Målet med utbildningen är att du får insikt om vad eget företagande innebär och du skapar din egen affärsplan.
Efter utbildningen kommer du vara förberedd att Starta företag. Med dina nya kunskaper vet du vad som krävs för att driva eget företag.
Med hjälp och stöd kan du pröva din affärs-idé och bestämma om du vill starta företaget och vilken bolagsform. Med nya verktyg kan du lära dig att bedöma varaktigheten och lönsamheten i din idé.

Framgångsrik förändring

Att rusta inför förändring
Den som kan hantera förändring når framgång.
Idag måste alla verksamheter vara beredda på förändring. Förändringstakten har ökat och vi måste anpassa oss till både små och stora förändringar nästan dagligen. Det kan handla om allt från nya it-system till omorganisationer , nya köpbeteenden eller nya kollegor och chefer.

Starta Eget Kurs 2 dgr

Entreprenörskap; företagsformer, beskattning, juridik, ekonomi, bokföring osv.

Värderingsbaserat ledarskap 2 dgr

Att arbeta med värderingsperspektiv på individ-, grupp- och organisationsnivå för att skapa tillit och förtroende i en organisation.

Excelutbildning

Använder du Excel i ditt dagliga arbete men känner att det finns mer att utnyttja. Då är detta kursen för dig. Under xx timmar tittar vi på hur man skapar Pivottabeller, kopplar upp sig mot databaser, gör beräkningar som underlättar ditt arbete mycket

Kontakta oss

Är du intresserad av att vara med på någon av våra kurser eller utbildningar?
Hör av dig till oss!

Företag/förening

Namn*

E-post*

Telefon

Meddelande

*Obligatoriska fält.