Radix Kompetens
Din partner på arbetsmarknaden

Om Radix Kompetens

Radix Kompetens är en professionell samhällsentreprenör av Vuxenutbildning och Arbetsmarknadstjänster. Vi möter arbetslivets behov och stödjer dig som är arbetssökande på väg till jobb, studier eller praktik. Vi möjliggör utveckling i arbetet för dig som redan är anställd och vill höja din kompetens eller ändra inriktning. Radix Kompetens erbjuder skräddarsydda utbildningar för näringslivet för ökad konkurrenskraft.

Radix Kompetens är etablerade runt om i Sverige. Tillsammans hjälps vi åt för att våra kunder , elever och deltagare ska kunna vara på väg mot sina mål och drömmar. Till våra elevers/deltagares hjälp finns ett kompetent och engagerat team av medarbetare, som tillsammans talar över 40 olika språk.

Radix Kompetens historia

Radix Kompetens bildades år 2010. Första kontoret att öppna var i Trelleborg sommaren 2012. Därefter följde kontoren i Malmö och Ystad. Sedan hösten 2015 anslöts dotterbolaget Radix Resurs till verksamheten, följt av dotterbolaget Radix Utbildning. I december 2016 blev Radix Kompetens utsedda till årets Supergasell av tidningen Dagens Industri.

– Vi har kunnat växa tack vare våra duktiga och kompetenta medarbetare. Tillsammans arbetar vi med hjärtat för att hjälpa människor. Våra medarbetare drivs framåt av att kunna hjälpa andra och se deras drömmar och mål närma sig, säger Martin Sjöström, VD och grundare av Radix Kompetens.

Värderingar

Radix Kompetens är ett svenskägt företag utan externa vinstintressen och med en humanistisk grundsyn.
Personalen är vår framgångsfaktor för nuvarande och kommande utmaningar.
Radix Kompetens är ett företag som tar sitt samhällsansvar.

Målsättning

Radix Kompetens – Alltid bäst resultat.
Detta innebär att vi vid alla tillfällen, i alla uppdrag, för varje kund alltid ska leverera bästa tänkbara resultat. Vi ska vara bäst i alla lägen!

Affärsidé

Radix Kompetens skapar resultat genom välutvecklade koncept och lång erfarenhet vilket leder till att företaget effektivt vägleder individen till förbättrad livskvalitet. Vi vet att en trivsam och kreativ arbetsplats är vägen dit. Radix Kompetens är en aktiv och innovativ partner till institutioner, företag och organisationer i behov av att erbjuda stöd till individer.

Vision

Radix Kompetens skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle med allas rätt till rätt jobb.

Arbetsmiljöpolicy

Radix Kompetens ska vara en arbetsplats som präglas av respekt för och tillit till individen samt vara säker och utvecklande. Personalen ska trivas med sina jobb och identifiera sig med företaget. En positiv arbetsmiljö är avgörande för verksamhetens framgång.

Läs mer

Kvalitetspolicy

Genom utförandet av våra tjänster utbildar och vägleder vi deltagare och elever till en ökad livskvalitet närmare arbetsmarknaden och egenförsörjning.

Läs mer

Miljöpolicy

Företagets grundinställning för miljöarbetet är att vi tillsammans kan göra stor skillnad med små enkla handlingar. Verksamheten bedrivs utan betydande miljöaspekter och miljöpåverkan sker i huvudsak genom inköp, resor och återvinning.

Läs mer

Kvalitetsstyrning

Radix Kompetens har ett processbaserat ledningssystem för kvalitet enligt kraven i ISO 9001:2015 och vi blir ISO-certifierade under 2018. Vårt ledningssystem, Kompassen, omfattar hela vår verksamhet och beskriver hur vi på olika sätt systematiskt och kontinuerligt arbetar inom valda och utformade strukturer och rutiner.

Läs mer

Affärsetik

Radix Kompetens har sedan 2010 hjälpt individer på dess väg mot egen försörjning via studier, praktik eller jobb samtidigt som vi hjälper arbetslivet att rekrytera mångfaldssmart för att tillsammans bygga ett inkluderande samhälle för allas rätt att bo och arbeta i.

Läs mer

Vårt ansvar – CSR genomsyrar verksamheten

Radix Kompetens är ett svenskägt företag utan externa vinstintressen och med en humanistisk grundsyn. Företaget betalar sina skatter i Sverige och eventuell vinst återinvesteras i verksamheten för att skapa fler jobb. Visionen är att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle med allas rätt till jobb..

Läs mer

Pedagogisk grundsyn

Vår grundsyn är formad av följande synsätt:

  • Vi utgår från våra deltagares/elevers kunskaper och erfarenhet när vi utformar våra insatser och matchar dem mot nya mål
  • Vi utgår från att våra elever/deltagare kan och vill ta ansvar för sitt lärande och vi visar att vi har lika höga förväntningar på dem som på oss själva

Läs mer

Bedömning för lärande

Varje utbildning med Radix Kompetens startar med ett kartläggningssamtal där elev tillsammans med lärare tillsammans kartlägger elevens kunskaper, förutsättningar och behov för att nå kursens mål. Genom en formativ bedömning får eleven information om var hen befinner sig i förhållande till målen och kunskapskraven och vad som blir nästa steg. Läraren synliggör elevens befintliga kunskaper och stärker eleven inför kommande studier.

Läs mer

Miljöledningssystem

Vårt miljöledningssystem tjänar flera syften. Övergripande handlar det om att vi vill minska vår miljöpåverkan från verksamheten. Systemet är inte certifierat enligt någon standard (t ex ISO 14001 eller EMAS) men är upprättat för att innefatta samma typ av information och krav.

Läs mer

Styrelsen

Pia Enochsson
Ordinarie ledamot

Marlena Sjöström
Adjungerad sekreterare

Martin Sjöström
VD och Styrelsens ordförande

Dennis Axnér
Ordinarie Ledamot

Ledningen

Martin Sjöström
VD
0733-99 86 60
martin.sjostrom@radixab.se

Peo Örnsved
Ekonomichef
0708-19 55 09
peo.ornsved@radixab.se

Pia Svensson
Utvecklingschef
0708-19 54 88
pia.svensson@radixab.se

Inga-Lill Payne
Arbetsmarknadschef
0708-19 55 15
inga-lill.payne@radixab.se

Marlena Sjöström
Marknadschef
0707-23 41 57
marlena.sjostrom@radixab.se

Maria Dahl
Anbudschef
0707-66 02 28
maria.dahl@radixab.se

Våra samarbetspartners

Brijon AB

I samarbete med Brijon AB, ger vi dig som är inskriven i tjänsten Stöd och Matchning hos Radix Kompetens, möjlighet att få branschkunskaper inom vård och omsorg. Här får du veta mer om vård och omsorg och hur det är att arbeta inom branschen.
Tjänsten erbjuds på kontoret med adress Jägersrovägen 207 i Malmö.
Kontaktperson för projektet är Ingrid Olsen Ingrid.Olsen@radixab.se

Läs mer om tjänsten här
Läs mer om Brijon AB

Ahlan omsorg och bemanning AB

Samarbetspartner till Radix Kompetens

Leico Utbildningar AB

Samarbetspartner till Radix Kompetens

Läs mer om Leico Utbildningar AB här

GAVS Kompetens AB

Samarbetspartner till Radix Kompetens