Bli mer lönsam med digitalisering

Företag söker ständigt efter nya sätt att förbättra sin verksamhet på som resulterar högre lönsamhet. Nya arbetssätt och system införs, möjligtvis anställs även mer personal. Det digitaliseringen har gett oss är möjligheten att effektivisera ytterligare. Men vad innebär egentligen digitalisering och hur är det lönsamt? 

Digitalisering beskriver det skifte som sker när ett företag tar in digitala hjälpmedel och verktyg för att göra verksamheten bättre och effektivare. Fokuset ligger idag på att få ut det mesta av att digitalisera sitt företag och detta är genom människa-dator interaktion. Stort sett alla idag har en dator eller mobiltelefon – oftast båda.

Hur gynnar digitalisering verksamheten?

Vid införandet av system och datorer i ett företag kan produktionen ske snabbare och utan de mänskliga misstagen som kan skapa fördröjningar. Att ha koll på inventarier är ett exempel på hur digitala system kan användas för att lagra och enkelt kunna ta fram data. Även hantering av persondata kan lagras säkert i ett så kallat CRM system.

CRM står för Customer Relationship System och direkt översatt blir detta kundrelationssystem. Det finns många fördelar med denna variant av digitalt system. Systemet kan hjälpa en säljare ha koll på sina kunder, all säljaktivitet kan monitoreras och kundens kontaktuppgifter kan lagras på ett säkert sätt. I början när ett system implementeras kan det kännas onödigt och ge extra arbete, men efter en invänjningsperiod uppskattas effektiviteten.