Ta hjälp vid rekryteringen

En rekrytering tar mycket tid i anspråk, så mycket tid att det ibland avslutas innan det blivit färdigt eftersom cheferna inte hinner med att ens hitta rätt kandidat. Ansökningarna läggs på hög och det är lätt att missa någon som faktiskt har rätt kompetens för jobbet. Att ta hjälp av en rekryteringsfirma kan vara det som räddar företaget.

Med wesgroup.se blir livet enklare för alla inblandade parter. Med deras hjälp får du assistans redan vid ansökningsprocessen när det dimper ner ansökningar i mailet som du inte har tid att se över. WesGroup hjälper dig även med intervjuerna och tar ut de mest lämpliga kandidaterna så att du slipper resten.

 

Vad är en rekrytering?

En rekrytering är när ett företag letar efter ny arbetskraft och folk till nya positioner. Någon kanske ska sluta och behöver ersättas, en annan är föräldraledig och måste ha en vikarie under en viss tid. Kanske har företaget även skapat en helt ny position som tidigare saknats.

När en rekryteringsprocess inträffar börjar den ofta med att annonser sätts ut där det passar, kanske hos Arbetsförmedlingen eller i vissa yrkestidningar. Nästa steg är att företaget går igenom de ansökningar som kommit in och det är just här det tar stopp. Tiden räcker helt enkelt inte till. Nu kan du anlita en rekryteringsfirma som vet exakt vad du som företag letar efter. De sållar bort de opassande kandidaterna och tar fram de bästa åt dig utan att du behöver röra ett finger.

 

Intervjun

Vid intervjun som tar extra mycket tid är det viktigt att du är alert. Annars kanske du går miste om en bra personlighet. Skriv ner några viktiga intervjufrågor men var också bra på att gå utanför ramarna och försöka lära känna personen som sitter framför dig. Intervjuteknik är bra både för den som intervjuas och den som intervjuar.