Driv ett effektivt lager

Att starta upp lagerverksamhet kräver många förberedelser. Du behöver ha rätt arbetsredskap för de anställda på lagret som truckar, skyddskläder och palldragare. Genom att satsa på säkerhet och ett bra utbud av inventarier från första början minskar du risken för driftstopp och förlust av inkomster.

Du hittar ett stort sortiment av palldragare hos Källs, som också erbjuder hörselskydd och andra produkter till lager och industri. Att köpa in palldragare från en leverantör med ett stort sortiment gör det möjligt för dig att hitta den produkt som passar din verksamhet bäst. Här kan du jämföra olika modeller och priser, samt sortera produkterna efter gaffellängd och kapacitet.

Köp in slitstarka arbetskläder

För att dina lagerarbetare ska kunna utföra ett effektivt arbete behöver de bra arbetskläder. Arbetsmiljölagen och Socialstyrelsens föreskrifter reglerar hur arbetsgivare ska tillhandahålla arbetskläder till de anställda inom många olika yrkesgrupper. Lagerarbetare kan komma i kontakt med farliga vätskor eller ämnen och behöver utrustas för att säkerheten på lagret ska vara tillfredsställande hög. Om de anställda utsätts för skador kan det drabba verksamheten på många olika negativa sätt.

Automatisering och omorganisering

Allt fler lager automatiserar sin verksamhet och köper in exempelvis självkörande truckar där de anställda får använda hörlurar för att kunna ta emot anvisningar för plock. Med hjälp av automatisering kan företag se hur de anställda på lagret använder sin arbetstid. Men automatisering är i sig ingen oundviklig process som måste gå i en viss riktning. Starka fackföreningar kan ställa krav på arbetsvillkor och löner. Detta driver arbetsköparen att hitta automationsmöjligheter vilket håller kostnaderna nere.

Både arbetskraften och maskinerna utgör olika element i företaget. Genom att dela upp arbetet kan företaget vinna på mer mekaniska arbetsuppgifter. Detta maximerar effektiviteten och gör det enklare att ersätta arbetare på lagret med maskiner när det behövs. Lagerarbetaryrket kan i framtiden försvinna helt och ersättas av robotar, även om vi inte är där än. Det var inom områden som industri och lager som automatiseringen först påbörjades, men nu går det att se en liknande utveckling även inom tjänstesektorn.

Teknikutveckling

För den som ska starta och driva ett lager kan det vara klokt att hålla sig uppdaterad om den tekniska utvecklingen inom bland annat truckar. En bra truck ska sätta truckföraren i centrum. I Mjölby ligger företaget Toyota Material Handling som utvecklar förarlös materialhantering vilket är smarta ”palldrönare” som hittar lasten och därefter kan hämta och lämna den. Företaget designar produkter för materialhantering som ska passa både för apelsinodling i Spanien och till gruvdrift i Kiruna. Det är funktion och ergonomi som är viktigast. Förarens arbetsplats är vad trucken byggs kring, och en fördelaktig design skapas. Designern tar upp information från alla nivåer på lagerföretaget, från städare till VD. För att skapa bra produkter arbetar de också med interaktionsdesign, vilket används för att framställa produkternas användargränssnitt som är det användaren behöver kunna interagera med på ett effektivt sätt. Den senaste produktionen förbättras hela tiden och nya innovationer och koncept tas fram för materialförflyttning. Maskiner till lager är hela tiden under utveckling. Det är alltså viktigt att hålla koll på utbudet hos Källs för att se om det finns nya maskiner som kan förbättra din verksamhet.