Fördelar med löneprogram

Som företagare med anställda finns det många olika saker som måste fungera för att verksamheten ska bli bra. Löneutbetalningarna är en sådan självklar del, men ibland lite krånglig, sak. Ta hjälp av ett löneprogram för att minska administrationen och frigöra tid till annat.

En sak är säker – de anställda behöver få sin lön på samma datum varje månad. Administrationen kring detta växer snabbt när företaget går bra och anställer flera. Dessutom är komplexiteten på löneområdet idag ganska hög. Det finns både löneförmåner, utlägg, tillägg och på det den viktiga rapporteringen till Skatteverket. Personal kan vara sjuka, föräldralediga, jobba övertid och jobba deltid under perioder. Att hålla koll på hur detta påverkar lönen blir snabbt överväldigande. Ett bra löneprogram som exempelvis https://aditro.com/sv/loneprogram/ förenklar administrationen avsevärt genom att digitalisera och automatisera tidsrapportering och löneberäkningar.

Rätt löneprogram frigör tid till annat

Många småföretagare sparar gärna in på kostnader som exempelvis licenser till löneprogram. Det här är inte bara dumt – det är dessutom kostsamt! Varför? Jo, för att den tid som företagets ledning och administration av personalens löner är tid som tas från kärnverksamheten som sälj och produktion. Genom att effektivisera tidrapportering och lönehantering frigörs tid som kan användas till att öka företagets försäljning eller att utveckla nya typer av varor och tjänster, något som är viktigt i den globala konkurrensen.

”Vi kommer högt i rankingarna tack vare att stora investeringar görs i forskning och utveckling. Men ser vi på vad vi får ut i form av nya innovationer, produkter, tjänster, och växande bolag då är Sverige medelmåttigt”, sa dåvarande närings- och innovationsminister Mikael Damberg till Svenska Dagbladet.

Kostnaden för ett kompetens löneprogram ska därför ses som en besparing på lång sikt.